banner

... ... ... ... ... ... PREVIOUS NEXT
 • Thomas Carlyle

  “A man's felicity consists not in the outward and visible blessing of fortune, but in the inward and unseen perfections and riches of the mind.”

 • Paul Tournier

  “The more refined and subtle our minds, the more vulnerable they are.”

 • Sophia Loren

  “After all these years, I am still involved in the process of self-discovery. It's better to explore life and make mistakes than to play it safe. Mistakes are part of the dues one pays for a full life.”

 • Edward Bulwer Lytton

  “What a mistake to suppose that the passions are strongest in youth! The passions are not stronger, but the control over them is weaker! They are more easily excited, they are more violent and apparent; but they have less energy, less durability, less intense and concentrated power than in the maturer life.”

 • Louisa May Alcott

  “Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.”

 • Mark Twain

  “Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.”

 • Elbert Hubbard

  “Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.”

 • Abigail Adams

  “Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ.”

Featured Post (TOP)

Thứ Hai, ngày 05 tháng 9 năm 2016

Link đăng ký thông tin - Dành cho sinh viên thực tập

 

Follow by Email

Copyright © KHOA BÙI THÀNH