Sunday, November 9, 2014

Danh sách dự thi SPSS giữa kỳ lớp DHQT8ABTT

Danh sách dự thi SPSS giữa kỳ tại đây

Các bạn xem cả 2 trang để biết lịch thi. Một số bạn lớp DHQT8BTT sẽ thi chung với lớp DHQT8ATT vào 6h30 ngày 10/11.

Wednesday, June 11, 2014

Lịch học bù tuần 09/06 - 14/06

8Đại Học Tài Chính Ngân Hàng 5A TC Liên Thông
(Lý thuyết: 30 tiết)
Thương mại điện tử13 -> 13 V14.04 Từ:11-06-2014
Đến:11-06-201410Đại học Quản trị 8B Tiên tiến
(Lý thuyết: 30 tiết)
Quảng cáo Năm 1 -> 3 C3.02 Từ:12-06-2014
Đến:12-06-2014
11Đại học Quản trị 8A Tiên tiến
(Lý thuyết: 30 tiết)
Quảng cáo Năm 4 -> 6 C4.04 Từ:12-06-2014
Đến:12-06-201413Đại Học Tiên Tiến Tài Chính Ngân Hàng 6A
(Lý thuyết: 30 tiết)
Thương mại điện tửSáu 1 -> 3 V10.07 CLC Từ:13-06-2014
Đến:13-06-2014
14Đại Học Tiên Tiến Tài Chính Ngân Hàng 6B
(Lý thuyết: 30 tiết)
Thương mại điện tửSáu 4 -> 6 V10.07 CLC Từ:13-06-2014
Đến:13-06-2014 

Sunday, May 18, 2014

Thông báo về lịch học

LỚP HUI-BFB6A VÀ HUI-BFB6B SẼ NGHỈ HỌC MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÁC NGÀY 19/05/2014 VÀ 26/05/2014.


Monday, April 28, 2014

Danh sách điền thông tin hướng dẫn thực tập HK3 (2013 - 2014)

BẤM VÀO ĐÂY
Lưu ý:
1/ Các bạn điền thông tin cá nhân trước
2/ Thời gian điền đề tài từ 07/01 đến  18/01